Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane teleadresowe i informacje ogólne

Przedszkole Publiczne nr 1 w Krapkowicach

 ul. Moniuszki 12 

47–300 Krapkowice,

tel./fax:    77 44 60 384 
tel.:          77 46 62 366 (oddział w Steblowie) 


http://pp1.krapkowice.pl

e-mail: pp1@krapkowice.pl
e-mail: krapkowicka-jedynka@wp.pl

Wersja XML